Els signes d’Insenser i Calaf

Teresa Costa-Gramunt

“A Signes, Mercè Insenser ens hi presentava uns gravats on l’escriptura ideogràfica pren les seves característiques més personals: un traç net i vigorós per transmetre l’energia còsmica que habita el cor dels signes, expressant l’univers (sempre sagrat!) que batega entre la representació gràfica de la imatge (que recorda els jeroglífics) i la representació gràfica de les lletres del nostre alfabet. Aquesta gestualitat de les lletres en teles i gravats s’emparenta amb l’obra de Tàpies en la seva exploració del llenguatge dels murs…”