Els exlibris gravats de Maria Mercé Insenser

Francesc X. Puig Rovira, historiador
(fragment)

Maria Mercé Insenser utilitza el gravat quasi com a únic mitjà d’expressió artística. Ha treballat en diverses tècniques de gravar, utilitzant planxa de metall, de fusta, i d’altres materials. Ella mateixa s’ocupa de totes les fases: la preparació de les planxes, l’acció de fer el gravat, l’elecció del paper per a l’estampació, i la preparació i l’execució d’aquesta. Entorn del gravat, no s’ha limitat a aplicar les normes tradicionals, sinó que ha fet diverses experiències, especialment en la fase final, que és l’estampació, en la qual, en molts casos, introdueix alguna manipulació per tal que cada còpia tingui alguna característica especial i esdevingui una còpia única, en lloc d’una reproducció totalment seriada…”.

“