Mercè Insenser diari

Emili Marimón, crític d’art del Diari de Vilanova

(fragment) “Mercè Insenser és una persona amb gran sensibilitat artística i una clara vocació per l’experimentació i el treball d’investigació dins el món del gravat. Amb els gravats més personals, ella treballa i té cura de tots els processos i accions que comporten una obra de gravat sobre paper. Utilitza planxes de polietilè, prepara les pròpies planxes, a voltes es prepara ella mateixa el paper, o busca tipus de paper molt especial en els mateixos molins de paper. La Mercè no es limita a aplicar solament les tècniques tradicionals del gravat sinó que investiga i experimenta noves i molt variades tècniques sobretot en el procés final d’estampació, on els colors, la textura, el gruix d’una ratlla… donant acabats molts diferents i personals a l’obra. No li agraden els tiratges llargs, d’un mateix tema, moltes vegades treballa amb monotips, peces úniques, d’una sola copia. Els temes que treballa són simples però plens de significats: la lletra W que apareix en alguns dels seus gravats són una clara referència a William de Kooning; les cadires buides, sense personatges, tenen una analogia amb la mort; el tema de les bicicletes; els llibres transparents; paisatges… són alguns dels temes que plasma en les seves obres…”