gravats

El gravat es pot definir com l'art d'incidir o gravar una matriu (de fusta, metall, plàstic...) perquè sigui reproduïda en exemplars i es puguin imprimir.

Podem dir que el gravat implica un procés. Rep el nom de gravat: tant la matriu o suport susceptible de rebre tinta per traslladar-la al paper, tantes vegades com calgui (o permeti la matriu), mitjançant un procés d'estampació.

Com la imatge obtinguda per estampació (trasllat al paper) de la matriu gravada. Té també el nom de prova o estampa.