llibre d'artista

El llibre d’artista ofereix una gran llibertat d’expressió i realització, ja que permet investigar i defugir les formes i estructures prefixades.

Un llibre d’artista pot ser peça única o se’n poden tirar diversos exemplars. El llibre d’artista és una obra, no un mitjà de difusió d’una obra.